Dotaz

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou služeb firmy Výškové práce David Horváth se sídlem Mikulova 1594/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet předmětné informace, obraťte se prosím na firmu Výškové práce David Horváth na adrese Mikulova 1594/4, 149 00 Praha 11 - Chodov

Údaje označené (*) jsou povinné.